ПОКАНА - асоциирани партньори, 2018 год.

Покана към физически и юридически лица и техни обединения за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

 

Изтегли
Календар